I slutningen af 90´erne herskede browserkrigen. Microsoft vandt browserkrigen over Netscape. Den altovervejende del af alle Windows-brugere gik herefter over til, at anvende Internet Explorer der blev nærmest enerådende

I de seneste par års tid har browseren Mozilla Firefox vundet ind på Internet Explorers position som enerådende mht. anvendelsen af browsere. Mere end 56 % af brugerne bruger pt. Internet Explorer. Firefox har en andel på mere end 20 %, Google Chrome har en andel på mere end 10 %, mens resten fordeler sig på øvrige browsere

I en artikel i "Computerworld" fra 1. marts 2006 kunne man læse, at Microsoft var begyndt at implementere en frivillig opdatering i deres browser.

Microsoft har tabt en sag om et patent til et firma ved navn Eolas og University of California. Patentet handler om den måde Web-browsere håndterer bl.a. eksterne applikationer på. Afgørelsen har haft betydning for den måde Microsoft  valgte, at Internet Explorer skulle håndtere Active X på.

Microsoft beslutning fik stor betydning for min side. Jeg havde baseret menusystemet på hele min side på Java. Det var oplagt at jeg stod foran et større udviklingsarbejde af  min side

Microsoft lavede i første omgang en patch der skulle sikre kompatibiliteten og give udviklere af websider tid til at optimere. Men ændringerne blev senere  permanente, og fik betydning for både Internet Explorer 6 og  Internet Explorer 7 

Jeg har derfor været igennem en fase hvor jeg har været i færd med, at optimere siden. Den positive side af sagen var, at jeg slap af med Java i menuerne, som ikke var en ideel løsning til formålet. Jeg anvender nu menuer baseret på css..

Hermed var problemerne for min side dog ikke løst.  Min brug af Java og Flash på siden er udtalt, og disse elementer blev indrammet i en blå ramme og krævede ekstraklik for aktivering efter Microsofts opdatering.

En metode til at undgå, at Java og Flash skulle aktiveres med ekstraklik er at indlæse disse elementer i websiderne ved brug af eksterne scripts. Adobe har lagt information på deres side om aktivering af flashelementer. Jeg har været igennem en fase med optimering af visning af Flash på siden. Endvidere fandt jeg en metode til aktivering af Java elementer.

Som en konsekvens af Microsofts beslutning installerede jeg i sin tid Firefox. Det gav anledning til optimering af den grundliggende rammeside html. Et forhold som jeg ind til da desværre ikke havde optimeret.

Når man laver hjemmeside er man jo altid afhængig af browservisning hos slutbrugerne. En hjemmeside bliver jo nok aldrig "færdig", men ny udvikling  mht. browsere kan igen rejse krav om optimering af min side

Patentstriden mellem Microsoft og Eolas har fået konsekvenser for en lang række webudviklere. Microsoft har dog siden indgået forlig med Eolas; og problemstillingen med java- og flash elementer i IE er fortid nu.

En trend i den nyeste udvikling på browserområdet er, at forskellige browserproducenters nye browsere understøtter HTML 5 standarden i større eller mindre grad. Det ses f.eks. også i Microsofts IE 9 og nyere browsere. HTML 5 giver blandt andet mulighed for at integrere forskellige medieformater i Websiderne. I første omgang får det dog ikke den store betydning for min side, da jeg ikke lige står over for, at ville formatere mine sider i HTML 5 standarden.