Denne sektion af min hjemmeside er ikke særlig udbygget endnu. Dels finder jeg ikke anledning til, at lægge noget herud som kan downloades andre steder. Dernæst er det begrænset hvad jeg selv har produceret. Jeg ønsker ikke at komme i uoverensstemmelse med copyrightlovgivningen.

Du finder her adgang til at downloade de RUC rapporter som jeg har medvirket til udarbejdelsen af. I de fleste tilfælde har jeg måttet rekonstruere rapporterne, da jeg ikke længere havde dem i elektronisk form.

 

 

Den typiske dansker


I forbindelse med mit kursus på NetCom lavede jeg en PowerPoint præsentation. Den omhandler danskerne og deres forhold til b.l.a. EU. Den kan downloades ved at trykke på ikonet nedenfor. Afhængig af hvilken browser du bruger og om du har Power Point installeret vil du muligvis kunne se præsentationen direkte.

 

Betragtninger over Nazismens opståen og kriseløsning

Et projekt om splittelsen i den tyske arbejderklasse og kapitalens interesser. Om krisens betydning for nazismens opkomst og om den nazistiske kriseløsning (gruppeprojekt)

Du kan downloade dette projekt i PDF format ved, at klikke på ikonet nedenfor. Der er tale om en rekonstruktion, da jeg desværre ikke længere havde projektet i elektronisk form.

 

Miljø eller økonomi - hvad er sagen?

Et projekt som søgte at afklare sammenhænge mellem den kapitalistiske økonomis lovmæssigheder og forureningsproblemer. Projektets empiriske del omhandlede kemisk industri og særligt spild og affaldsstoffer ved KVK´s pesticidproduktion. ( 2-mandsprojekt)

Der er tale om en rekonstruktion da jeg ikke længere havde projektet i elektronisk form.

Ca. filstørrelse 3,95 MB 

 

Clerci et Laici

På første modul af historiestudiet var jeg deltager i en projektgruppe der udarbejdede en synopse om forskydningen i magtforholdet mellem verdslige og gejstlige herskere i middelalderen belyst gennem pavebullen Unam Sanctam. Der et tale om en rekonstruktion, da jeg desværre ikke længere var i besiddelse af synopsen i elektronisk form. Du kan downloade synopsen i PDF format ved, at trykke på nedenstående ikon

 

 

   

Betragtninger omkring det Socialdemokratiske principprogram "Vejen frem"

På historie Studiet på RUC udarbejdede jeg en projektrapport om den socialdemokratiske målstrategi i 50´erne. I rapporten behandles forhold omkring principprogrammet "Vejen frem" . Du kan downloade rapporten i PDF format ved at trykke på nedenstående ikon