Java er en tætbefolket ø i Indonesien. Endvidere er Java et slangudtryk for kaffe. 

Java  er dog også et programmeringssprog som er udviklet af  Sun Microsystems. Med Java kan man blandt andet skrive Applets som kan afvikles fra en webside. Java er et kompileret sprog. Kompileren leverer kode til en såkaldt virtuel maskine. Den virtuelle maskine er en række regler for bytekoder og deres mening. Java har en række egenskaber der passer godt sammen med Web-browsere.

Java har yderligere den positive egenskab, at det kan afvikles ensartet på en række forskellige platforme. Det være sig Windows, Macintosh eller Unix.

Den virtuelle maskine der har skullet kompilere java i bl.a. browsere har været skabt af flere software producenter. I 1997 kunne Microsoft Java Virtuel Machine afvikle Java 1.1. Sun rejste en retssag mod Microsoft vedr. retten til Java, hvorunder antitrust lovgivningen i USA også var et element. I 2001 indgik Microsoft og Sun forlig og Sun kom til at forestå distributionen af den Virtuelle maskine til Windows og en række andre platforme. Sun Microsystems blev i 2010 overtaget af software producenten Oracle.

Java-platformen er løbende blevet udviklet og opdateret, således at stadig mere kompleks kode har kunnet afvikles med ny funktionalitet. Se linket til Wikipedia i nedenfor for en uddybning vedr. Javas versions historik

Java er et objektorienteret programmeringssprog  Al aktion i Java programmer finder sted i de såkaldte classes. Programmeringsteknisk har Java visse lighedstræk med hvad der gjaldt for JavaScripts. Jeg vil afstå fra en behandling af emnet her, da min viden er begrænset. Interesserede henvises til ressourcerne nederst på siden

Jeg har selv anvendt Java applets en hel del på mit site, men jeg er pt. ved, at udfase brugen af Java på mit site.

 
 
 

 
  Som anført i sektionen "Web-design" er der en del Java-programmører der lægger deres Applets frit tilgængeligt på nettet, mens man må betale for andre. Ud over egentlige Applets har Java også  været brugt til menuer. Der har altid kunnet siges for og imod med hensyn til anvendelsen af Java applets. Dels kan Java være lidt tungt, at afvikle, men derudover har ikke alle brugere Java installeret. Samlet set rejser Java en problemstilling omkring et sites brugervenlighed.

Java har i det hele taget rejst flere problemstillinger i den tid, hvor min hjemmeside har eksisteret. I 2006 var der retslige stridigheder mellem et firma der hed Eolas og Microsoft, om hvordan Internet Explorer skulle håndtere eksterne tilføjelsesprogrammer i browseren. Java måtte herefter indlæses i IE ved brug af eksterne scripts, hvis ikke brugen af Java skulle gå yderligere ud over sidens brugervenlighed. Eolas og Microsoft indgik siden et forlig.

Senest har der dels i august 2012 og i januar 2013 været betydelige sårbarheder i Java. Oracle har lappet på hullerne, men har samtidig skærpet indstillingerne for sikkerhed i Java, hvilket igen rammer brugervenligheden på min side. Dette forhold samt de sikkerhedsmæssige aspekter der har været omkring Java giver mig nogle overvejelser om hvor vidt tiden nærmer sig, hvor jeg må udvikle på min side, og udfase brugen af Java.

Det er naturligvis lidt ærgerligt, at det forholder sig så. Men fra udgivelsen af Java 7 update 51 bliver usignerede Java applets slet og ret blokeret på mit site. Man kan ganske vist lave en undtagelse i kontrolpanelet til  Java consollen. Men man kan ikke forvente, at de besøgende skal gøre sådanne undtagelser. Jeg har derfor været i gang med, at udfase brugen af Java på mit site.

Jeg har  lavet en Java kirkegård på undersider af mit site. Du vil finde et link til Java Kirkegården nederst på denne side.

Det er til, at forudse, at Oracle går trange tider i møde med udbredelsen af Java platformen. Java vil sikkert stadig blive brugt til mere begrænsede formål, men givet kun i meget begrænset omfang på privates hjemmesider.

Java bruges jo i Danmark i forbindelse med Nem-Id, så den overvejende del af computerbrugerne har pt. Java installeret. Men jeg har som anført valgt, at udfase brugen af Java på mit site.

Jeg kan forestille mig, at problemerne med Java giver flere grå hår hos nogle Java programmører end de gør for mig og mine besøgende. Jeg har ikke selv programmeringsmæssig erfaring mht. Java.

Der er stadig mange Java Applets frit tilgængeligt på nettet. Andre applets kan man købe. Men gamle og usignerede applets til brug for websites er ved, at blive historie nu. Parametrene for Java Applets indlejres i html koden på webdokumenterne mens program filen til selve Java applikationen skal placeres på Webserveren

Java Applets ude af funktion er sikkert en kilde til irritation for de besøgende på et website. Aktuelt har jeg næsten fået fjernet Java fra mit sites overflade, men du har stadig muligheden for, at afvikle Java fra mit site ved, at besøge min Java Kirkegård.

 
 

 
 

Java Kirkegården

Javas versionshistorik

Java hos Oracle 

Java on the brain   

FreewareJava.com

Apycom Software    

Anfy Team  

-Tryk her

-Tryk her

-Tryk her

-Tryk her

-Tryk her

-Tryk her

-Tryk her