Jorden
 
Masse

5,9742*1024 kg

 

Massefylde

5,515 g/cm3

Afstand til solen

149,6 mio. km

Tyngdeacceleration

9,81 m/s2

Aksehældning
23° 27´
Kemiske stoffer

Fe. SiO, Ni, Mg,

Kemisk sammensætning/masse

34,6 % Jern, 29,5% Ilt,  15,2 % Silicium, 12,7 % Magnesium mv.

Atmosfære

N2,  O2, CO2, H2O, Ar

Atmosfæresammensætning

78% Nitrogen, 21% Oxygen, 0,9% Argon,  0,034% kuldioxid