I sidste halvdel af det 19 århundrede er industriel produktion i vækst i Danmark. I den industrielle produktion holdes der nøje regnskab med tiden. Fabrikken er ofte omdrejningspunktet for arbejdet. Arbejdstid er nøje adskilt fra fritid og hvile; Foto Brede Værk

Udvikling af produktivkraften er et fundament i den tidlige industrialisering. Mange steder tages dampmaskiner i anvendelse som kraftkilde; Foto Brede Værk


Den industrielle produktion indebar ofte mekaniseret maskinel masseproduktion. Produktionsmidlerne kunne reducere det kvantum arbejde, som fremstillig af den enkelte vare krævede. Varene blev billiggjort;Foto Brede Værk

Industrialiseringen kom til at betyde fremstilling og forbrug af nye brugsværdier. I det 20 århundrede udbredes samlebåndsprincippet, som produktionsmetode, Foto:Brede Værk


Omkring 1875 er er linjeføringen mht. hovednettet af danske jernbaner etableret. Langs jernbanen voksede der ofte stationsbyer frem. Det betød vækst og beskæftigelse til bl.a. bygningshåndværkere; Foto: Haslev Stationsmuseum

I begyndelsen af den indstrielle periode var arbejdsdagen ofte lang og hård. Men den industrielle produktion betød, at arbejderne stadigt måtte tilpasse sig forandringer vedr. selve arbejdsprocessens indhold, som f.eks. da brugen af nitter erstattes med svejseteknikker i 1950´erne inden for værftsindustri; Foto:Arbejdermuseet.


Industri produktion er i nyere tid i stigende grad blevet præget af automation og anvendelse af industrirobotter. Med globaliseringen fortrænges det ufaglærte industriarbejde fra Danmark, Foto arbejdermuseet.

Montagearbejde vedr. elektronik fandt bl.a sted på Storno og B&O.; Foto: Arbejdermuseet