Denne sektion af min hjemmeside skal handle om kultur. Navigationen inden for denne sektion foregår fra menuen øverst, mens du kan anvende menuen til venstre for navigationen på min hjemmeside som sådan.

Kultur er et af de bredest dækkende begreber i sproget. En forståelse af kultur er, at kultur omfatter "det dyrkede" modsat natur. Kultur kan altså blive træk ved den menneskelige væren der adskiller mennesket fra natur - det kultiverede modsat natur. Men begrebet bruges vel videre også som et dannelsesbegreb.

Yderligere bruges begrebet etnologisk som når man f.eks. vil fremhæve bestemte træk ved Grønlandsk kultur.

I bredere forstand betegner kultur slet og ret menneskelig levevis. Begrebet bruges også som arkæologisk begreb, som når man f.eks. vil fremhæve træk  ved stenalderkultur, bronzealderkultur etc. Begrebet har altså en historisk dimension jf. menneskelig udvikling og civilisation.

Vi ser ofte begrebet forbundet med kulturproduktion inden for kunst og massekommunikation i det moderne samfund

Sigtet med denne sektion er ikke, at behandle kulturen i alle dens aspekter. I første omgang er hensigten at formidle billedmateriale vedr. fotos som jeg har taget bl.a. gennem museumsbesøg og ved andre begivenheder med kulturelt islæt. Jeg vil bestræbe mig på at lave en tematisk fremstilling af billedmaterialet i sektionen,

Jeg har kun besøgt et begrænset udvalg af museer over de seneste år. Derfor vil udvidelser til sektionen kunne finde sted efterhånden som jeg får tilegnet mig materiale der passer til sektionens formål.