Egenskab
Masse
Diameter
Omdrejningstid
Kredsløbstid
Astronomisk enhed
Solen
1,989 x 1030kg
 1392800 km
27 dage (i middel)
_
0 AU
Merkur
3,3 x 10 23 kg
4878 km
58,65 dage
87,97 dage
0,387 AU
Venus
4,87 x 1024 kg
12.104 km
243,0 dage
224,7 dage
0,723 AU
Jorden
5,98 x 1024 kg
12.756 km
23 timer, 56 minutter,
4,2 sekunder
365,26 dage
1 AU
Mars
6,42 x 1023 kg
6.787 km
1,026 dage
686,98 dage
1,524 AU
Jupiter
1,90 x 1027 kg
142.800 km
9,8 dage
11,86 år
5,203 AU
Saturn
5,69 x 1026 kg
120.660 km
10,2 timer
29,46 år
9,539 AU
Uranus
8,68 x 1025 kg
51.118 km
17,9 timer
84 år
19,18 AU
Neptun
1,02 x 1026 kg

49.532 km

16,07 timer
164,79 år
30,06 AU
Pluto
1,29 x 1022 kg
2.304 km

6,39 dage

247,7 år
39,53 AU