Stjernetegn:

 

Dagens Horoskop

Vædderen - 21.03/20.04

Tyren - 20.04/21.05

Tegnet Vædderen styres af planeten Mars. Fysisk har det med hovedet at gøre. Det siges at have en maskulin natur, og dets energi har derfor større gennemslagskraft. Vædderen er et ildtegn, hvilket vil sige, at en planet i dette tegn har behov for at manifestere sig på en meget dynamisk måde, og at det er vigtigt at udtrykke den personlige identitet gennem handling. Ønsket om at komme først er uhyre vigtigt, og det kommer til udtryk gennem en naiv livlighed og uerfaren uskyldighed. Det er en verden med prinser og prinsesser. Da Vædderen også er et kardinalt tegn, kommer energien til udtryk i dynamiske udbrud. Kortsigtede mål er vigtige, og håndgribelige resultater nås hurtigt.
Personer med stærk indflydelse fra dette tegn vil have lederevner og pionerånd, men de er tilbøjelige til at være impulsive og hidsige. Utålmodigheden og selvoptagetheden skal dæmpes, og de skal være mere opmærksomme på andres behov, hvis de skal undgå konflikter og spænding
  Tegnet Tyren styres af Venus. Fysisk forbindes det med halsen. Det siges at have en feminin natur og er derfor mere passivt og modtageligt i sin måde at udtrykke energien på. Tyren er et jordtegn, og som sådan forbindes det med frugtbarhed og stabilitet. Planeter i dette tegn vil have en stabiliserende indflydelse og manifestere deres energi på en fast og beslutsom måde. Tyren er også et fast tegn, hvilket betyder, at når kursen først er afstukket, viger man sjældent fra den. Lange perioder med opretholdelse af og hensyntagen til eksisterende livsvilkår samt tilbageholdenhed med hensyn til at igangsætte forandringer er dette tegns kvaliteter.
Tyren forbindes også med naturens ressourcer og selve spørgsmålet om værdi og værd. Det sættes derfor i forbindelse med økonomi, verdslige goder og tryghed. Personer med stærk indflydelse fra dette tegn er som regel materialistiske og stivner ofte i gamle former. Ved med mellemrum at bryde de stærke bånd kan de få større udsyn. De har talent for at slappe af og nyde de sanselige glæder.
 

Tvillingerne - 21.05/21.06

Krebs - 21.06/23.07

Tegnet Tvillingerne styres af planeten Merkur. Fysisk forbindes det med hænder og lunger. Det siges at have en maskulin natur og er derfor mere udadvendt i sin måde at udtrykke sin energi på. Det er et lufttegn, hvilket betyder, at det sættes i forbindelse med kommunikation, mental kontakt og sociale principper. Det er også et bevægeligt tegn, noget der øger fleksibiliteten og tilpasningsevnen. Planeter i dette tegn vil ofte kaste lys på personlig intelligens og vise en umådelig stor nysgerrighed og et behov for at udveksle ideer med mennesker i sociale omgivelser.
Tvillingernes negative indflydelser manifesterer sig som flygtighed og upålidelighed samt en tendens til at rode sig ind i for mange ting på én gang. Tvillingerne elsker ideer, men nærer ikke noget indre behov for at se dem ført ud i livet. Alligevel giver denne indflydelse stor mental indsigt, selv om der ofte er en eller anden form for splittelse i forbindelse med planeter i dette tegn. Planeter i dette tegn viser meget stor alsidighed og mentale færdigheder angående alle former for kommunikation
  Tegnet Krebsen styres af Månen. Fysisk forbindes det med bryst og mave. Det siges at have en feminin natur og er derfor mere responderende i sin energi. Det er et vandtegn og som sådan forbindes det med følelser og instinkter. Det er også et kardinalt tegn, og det betyder, at planeter i dette tegn udtrykker sig meget dynamisk - især når det drejer sig om sager med omsorg og beskyttelse. Tegnet forbindes med moderskab og familie. Der er stor sensitivitet på et indre plan, men en ret hemmelighedsfuld natur. Loyalitet og stærke bånd, sentimentalitet og en holden fast på fortiden er alt sammen karakteristisk for Krebsen.
Planeter i dette tegn vil ofte afspejle en sårbar karakter og et oversensitivt væsen. Der er også tale om besiddertrang og en tendens til at kvæle andre i følelser. Alligevel giver Krebsen en stærk intuitiv natur og dybe følelser. Der er stærke bånd til hjemmet og opmærksomhed på miljøet. Planeter i Krebsen kommer klarest til udtryk i forbindelse med hjem og familie
.
 

Løve -   23.07/23.08

Jomfru - 23.08/23.09

Tegnet Løven styres af Solen. Fysisk forbindes det med hjerte og ryg. Det siges at have en maskulin natur og er derfor mere udadvendt i sin energi. Som et ildtegn forbindes Løven med identitetsprincippet, og da det er også et fast tegn, vil planeter i tegnet have en stabiliserende effekt og bevare og skabe en individuel karakter. Tegnet forbindes med stærk kreativ udfoldelse og selvudfoldelse - planeter i Løven reagerer på dramatisk vis og har behov for at se sig selv afspejlet i deres omgivelser.
Når planeter i dette tegn viser negative indflydelser, vil der ofte være tale om stolthed, narcissisme og selvhøjtidelighed. Positive indflydelser kan være varme og livsglæde og en legesyg og romantisk natur. Tegnet forbindes med børn, karisma og underholdning. Planeter i Løven handler med autoritet og magt og har en dragende indflydelse på andre. Der kan opnås større balance, hvis man opøver sin evne til at se objektivt på sig selv.
  Tegnet Jomfruen styres af Merkur. Fysisk forbindes det med fordøjelsessystemet. Det siges at have en feminin natur og er mere modtagende i sin måde at være på. Som et jordtegn forbindes det med materielle goder og praktisk udfoldelse og har med arbejde, krop og organisationsprincipper at gøre. Da det er et bevægeligt tegn, kan det tilpasse sig - og det manifesterer sig som en evne til at skelne og analysere.
Planeter i dette tegn udtrykker sig perfektionistisk og medfører en tendens til både at kritisere og at være selvkritisk. Der er en trang til at arbejde hårdt og en stærk motivation til at være hjælpsom og stå til rådighed for andre. Arbejdsprincippet er overdrevent, og der er behov for at organisere mennesker socialt i relation til arbejdet. Rationel tankegang er dominerende. Der kan opnås større balance ved at lade fantasi og irrationelle impulser få større indflydelse.
 

Vægten - 23.09/23.10

Skorpionen - 23.10/22.11

Tegnet Vægten styres af Venus. Fysisk forbindes det med nyrerne. Det siges at have en maskulin natur og er derfor mere socialt og udadvendt af natur. Som et lufttegn forbindes det med mentalitet og sociale forbindelser, og som et kardinalt tegn kommer energien til udtryk på dynamisk vis. Der er motivation for at nå sine mål socialt eller i parforhold. Tegnet er kendt for sin evne til at være diplomatisk og skabe harmoni.
Planetenergier i Vægten stræber efter at opnå balance. Tegnet er meget optaget af principperne om ret og retfærdighed og meget interesseret i at få mennesker til at fungere gnidningsløst sammen. Planeter i dette tegn er motiveret for parforhold og indstillet på at gå på kompromis for et harmonisk forholds skyld. Det kan være en fordel at afbalancere denne bevidsthed om andre med større selverkendelse og selvhævdelse.
  Tegnet Skorpionen styres traditionelt af Mars, selv om Pluto siden sin opdagelse i 1930 også har været anerkendt som dets hersker. Fysisk forbindes det med kønsorganer og kroppens affaldsstoffer. Det siges at have en feminin natur og er derfor mere passivt i sin måde at udtrykke sin energi på. Som et vandtegn forbindes det med følelser, navnlig de dybe urfølelser, der har med seksualitet og overlevelse at gøre. Som et fast tegn manifesterer dets energi sig på en stabil måde og giver stor beslutsomhed og udholdenhed. Planeter i Skorpionen søger at etablere følelsesmæssig tryghed i en truende verden. Derfor forbindes tegnet med jalousi og lidenskab.
Angst for det ukendte og et deraf følgende ønske om at have kontrol med, hvad der foregår, giver planeter i dette tegn en vis tvangstankepræget kvalitet. Der findes hemmelighedsfuldhed og tvang skjult bag en facade af stærk selvkontrol. Instinktiv viden, talent for det okkulte og psykologiske evner kommer til udtryk i Skorpionen, fordi den pågældende dvæler ved de indre følelsesmæssige dæmoner, som de fleste mennesker vælger at ignorere.
 

Skytte - 22.11/22.12

Stenbuk - 22.12/20.01

Tegnet Skytten styres af Jupiter. Fysisk forbindes det med bækkenpartiet, hofter og lår. Det siges at have en maskulin natur og er derfor mere aktivt i sin måde at udtrykke sin energi på. Som et ildtegn forbindes det med identitet - især med en søgen efter at finde dybere mening med den menneskelige tilværelse. Det forbindes derfor med en brændende interesse for religion og filosofi. Da det er et bevægeligt tegn, udtrykker planeter i tegnet deres energi på en fleksibel og foranderlig måde og med en vis rastløshed eller ustadighed.
Skytten kan karakteriseres ved kærlighed til sandhed og retfærdighed og en uheldig tendens til at udtrykke sig alt for direkte, selv uden at være spurgt. Skytten elsker åbne horisonter og rejser og har behov for at ekspandere på et indre intellektuelt niveau. Der er en dyb trang til hæve sig op over den dyriske natur og nærme sig det guddommelige samt en utålmodighed med livets trivielle problemer. Uvilje over for overfladiskhed kan evt. resultere i manglende tolerance over for de almindelige finesser mennesker imellem.
  Stenbukken styres traditionelt af planeten Saturn. Fysisk forbindes den med knæ og i en vis udstrækning led, hud og knogler. Det siges at have en feminin natur og er derfor mere reaktionært i sin måde at udtrykke sin energi på. Som et kardinalt tegn er Stenbukken målorienteret og kanaliserer sin energi i strategisk planlægning for at nå langsigtede resultater. Da det er et jordtegn, er målene gerne praktiske og forbundet med materielle interesser.
Planeter i Stenbukken udtrykker sig på en beslutsom og alvorlig måde og stræber efter at opnå ære og en vis anerkendelse i samfundet. Der er et ønske om og en evne til at nå til tops gennem hårdt arbejde og vedholdenhed. Status og udøvende magt er vigtigt - og det samme er social position. Der kan være en vis formalitet og mangel på spontaneitet med planeter i dette tegn, hvilket skyldes nederlag tidligt i livet. Der er en tendens til at kontrollere følelser og udøve meget stor selvdisciplin. Det ville være en fordel, hvis der kunne integreres større sensitivitet og omsorg for andre.
 

Vandbærer - 20.01/19.02

Fiskene - 19.02/21.03

Tegnet Vandbæreren blev traditionelt styret af Saturn, men siden sin opdagelse i 1781 har Uranus også været anerkendt som dets hersker. Fysisk forbindes det med lægge og ankler samt kredsløbssystemet. Det siges at have en maskulin natur og er derfor mere udadvendt i sin måde at udtrykke sin energi på. I sin egenskab af lufttegn er det meget socialt og det ytrer sig i grupper og sociale organisationer. Som et fast tegn er det beslutsomt og udholdende og forbindes med ideologiske overbevisninger.
Indflydelse fra Vandbæreren kommer til udtryk på en ret stivsindet måde, hvad meninger angår, men tegnet har også stærk forbindelse med sociale og humanitære idealer. Planeter i dette tegn udtrykker sig på en unik og ukonventionel måde. Det kan føre til fremmedgørelse eller social isolation. Alligevel er Vandbærerens energi i sit inderste væsen venlig og udtrykker sig i sociale forbindelser, hvor fælles idealer spiller en større rolle end følelser. Vandbærer-energi er kølig og distanceret, og der kan opnås større balance ved større varme, og ved at vise den personlige identitet mere, når man udtrykker sig.
  Fiskene regeres traditionelt af planeten Jupiter, men siden sin opdagelse i 1846 har Neptun også været anerkendt som tegnets hersker. Fysisk forbindes det med fødder og lymfesystem. Det siges at have en feminin natur og er derfor mere modtageligt i sin måde at udtrykke sin energi på. I sin egenskab af vandtegn forbindes det med følelser, især de universelle følelser som menneskelige lidelser på Jorden. Som et bevægeligt tegn udspreder Fiskene sin energi sporadisk og vilkårligt. Fiskene bevæger sig i den retning, vinden blæser.
Planeter i Fiskene udtrykker sig sensitivt og på en ret diffus måde. Tegnet kanaliserer uhåndgribelige impulser, og planeter i tegnet er meget modtagelige over for signaler på et æterisk plan. Der er en stærk tendens til at drømme og fantasere og en trang til at føle sig som martyr. Den forstærkede sensitivitet i Fiskene kanaliseres ofte i kreativt arbejde, navnlig i forbindelse med musik og film, men også i forbindelse med naturen og mennesker med behov for social omsorg. Fiskene er tegnet for drømme, skuffelser og spirituel berigelse.