Sandheder jo sjældent endegyldige. Der hersker vel en værdirelativisme i tiden, der gør at sandheden ofte er en relativ størrelse. At alt skulle kunne være relativt støder dog på  logiske som  erkendelsesmæssige problemer, som dog ikke skal afklares her.

Livet byder jo på store og små udfordringer - kærlighed og had, fejltagelser og høstede erfaringer får de fleste vel del i.

I denne undersektion får du adgang til nogle udvalgte ordsprog og citater , Selv om man  måske ikke kan stadfæste en endelig sandhed, så mener jeg nok at både ordsprog og citater i mange tilfælde kan tillægges "sandhedsværdi" og i nogle tilfælde også  livsvisdom.

Jeg har som sagt udvalgt nogle stykker. Du kan læse dem for underholdningens skyld - eller for, at se om de svarer til erkendelser du selv har gjort dig

Du skal bruge menuen nedenfor, for at navigere i denne undersektion.