Jeg har haft computer i de seneste godt 18 år. Jeg har tidligere prøvet selv, at samle et computersystem. Min seneste computer er dog købt monteret. Igennem tiden har jeg brugt mine computere til mange forskellige formål herunder at skrive opgaver, at spille computerspil, at lave hjemmeside - og ikke mindst er det blevet til mange timer online på nettet.

Efterhånden er computere og Internet jo en fast del af vores hverdag. Ja med udbredelsen af sociale netværk har computere måske ligefrem en vis betydning for vores sociale kommunikation med omverden. Kontakten til offentlige myndigheder bliver også i stigende grad digitaliseret. Ligesom de fleste moderne mennesker er jeg blevet afhængig af min computer og de data der ligger på den.

Udbredelsen af IT teknologi stiller jo krav til almindelige mennesker, således at IT kundskaber efterhånden regnes for en normal forudsætning når man skal bestride en række jobfunktioner.

Men computeren er også en fritidsbeskæftigelse for mig, som det er for mange mennesker. Hvor fjernsynet måske før var det eneste husalter, ja der har computeren gjort TV rangen stridig.

I det højteknologiske samfund er vi afhængige at IT teknologi på godt og ondt. Så for mig spiller computeren en rolle i forbindelse med underholdning i fritiden, men den er også en nødvendighed i forhold til arbejde og kontakt med omverden.