"En evighedsmaskine (latin Perpetuum mobile) er en maskine, som enten kan arbejde til evig tid uden at få tilført energi udefra, eller evt. endda kan afgive energi uden populært sagt, at "få noget for det" og uden at opbruge ressourcer ("brændstof" e.a.) inde i systemet.

En sådan maskine er en "overtrædelse" af diverse fysiske love, herunder loven om energiens bevarelse (som bl.a. siger at energi ikke kan skabes "ud af ingenting"), og selv om der har været fremsat talrige designforslag til evighedsmaskiner, har ingen af dem vist sig at fungere som evighedsmaskiner i praksis - der er altid en eller anden utilsigtet virkning eller fænomen, som får maskinen til at gå i stå på et eller andet tidspunkt...."
Wikipedia

Hjulet ovenfor kan fortsætte sin bevægelse i det uendelige. Som sådan udgør det en del af et system hvor enerigien er konstant og hvor den samlede mekaniske energi er den potientielle energi plus den kinetiske energi. Energien veksler mellem potientiel energi og bevægelsesenergi. I udgangspunket besidder hjulet en potientiel energi der er givet ved højde*masse*tyngdekraft eller
Etyng=m*g*h

Da tygdekraften således virker ind på hjulet vil denne energi omsættes til bevægelsesenergi hvor Ekin=½*mv2:

Hjulet trækker i elastikken med en kraft, men elastikken trækker i hjulet med en modsat rettet kraft der er lige så stor.(Newtons 3. lov). Efterhånden som eleastikken trækkes ud oplagres potientiel energi, Sammenhængen er :
hvor k er fjederkonstanten og x er afstanden til ligevægtslængden.

På et tidspunkt når elastikken er trukket ud er der oplagret potientiel energi og så vil hjulet grundet kraften fra elastikken ophøre sin nedadgående bevægelse. Grundet den oplagerede energi i elastikken vil hjulets bevægelse nu gå opad.

Tilsyneladende er der slet ikke noget tab af energi i systemet. (Jeg har observeret hjulet i timevis - til sidst faldt jeg i søvn)

Spørgsmålet er imidlertid hvad der sker hvis der kommer et strømsvigt, din computer går ned eller min host hiver stikket ud til serveren?

Foreløbig vil jeg overlade det til dig selv at observere hjulet. Det har en beroligende virkning og kan i særlige tilfælde udmærket bruges som hypnoseredskab