I denne sektion af min hjemmeside har du mulighed for, at blive introduceret til de 2 temaer, som jeg tager op i undersektionen.

Det ene tema er it-sikkerhed. Der er tale om et stort emne, som både organisationer og private må give seriøse overvejelser. Samtidig er det et område i stadig forandring da risici og trusler bestandigt forandres i IT verden og på Internettet. Jeg vil kun give et introducerende oprids.

Det andet tema er Web design. Web design er i dag i høj grad et område for IT professionelle. Men private har også mulighed for, at lave deres eget Website. Alt efter temperament findes der både design værktøjer og kode, som man kan tage i anvendelse.

Min side har eksisteret i mere end 10 år, så jeg vil i hovedtræk behandle de aspekter af Web design, som har været aktuelle for mig i den tid, som jeg har haft min hjemmeside.